Print

Doelstellingen

Het PentaHelix project wil dat lokale en regionale overheden innovatieve en kostenefficiënte oplossingen vinden om klimaat- en energieactieplannen (SECAP) te ontwikkelen, te financieren en uit te voeren, omdat dankzij deze plannen de nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen bereikt worden.
De partners ontwikkelen een ‘pentahelix’ methode om overheden en belangrijke stakeholders uit verschillende sectoren te engageren en ondersteunen zodat door iedereen gedragen SECAP’s ontwikkeld worden, wat tot een betere uitvoering ervan leidt.
PentaHelix staat voor geïntegreerde ontwikkeling en legt de nadruk op vijf verschillende stakeholdergroepen:

 • Overheden (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)
 • Industrie (en bedrijven zoals KMO’s, landbouwers, handel, enz.)
 • Academici (onderzoeks- en onderwijsinstellingen)
 • NGOs (verenigingen, belangengroepen, enz.)
 • Burgers (woningeigenaren, wagenbezitters, pendelaars, enz.).

Overheden zijn een belangrijke kracht om de markttransitie te bewerkstelligen richting een circulaire groene economie. Het realiseren van een effectieve multi-governance werking die publieke organisaties op nationaal, regionaal en lokaal niveau verbindt om de lokale energietransitie waar te maken is één van de belangrijkste uitdagingen. Dit kan enerzijds via participatie in planningsprocessen en de uitvoering van energieprojecten en anderzijds via een coherente transformatie van het energiesysteem dat bouwt op synergieën en schaalgrootte.

De partners testen de PentaHelix methode in 8 pilootgemeenten en repliceren de resultaten in een groot aantal andere gemeenten. De resultaten en conclusies worden verspreid naar belangrijke doelgroepen over heel Europa. In elk partnerland worden werkgroepen opgericht met vertegenwoordigers uit elk van de vijf pijlers. Deze groepen werken nauw samen met de overheden om klimaat- en energieacties te ontwikkelen, te evalueren en uit te voeren zowel tijdens als na het project.  In samenwerking met het Climate Action Network (klimaatactienetwerk) (http://www.caneurope.org)  en het EBN (innovatienetwerk) (https://ebn.eu), zorgen de partners ervoor dat de PentaHelix methode en de resultaten over heel Europa verspreid worden.

De projectdoelstellingen:

 • Het ontwikkelen van de innovatieve PentaHelix methode en deze demonstreren in de 5 partnerlanden via 1-2 pilootgemeenten in elke regio (8 in totaal). Dit houdt het volgende in:
  • het oprichten en gebruiken van PentaHelix werkgroepen waarin 1-2 vertegenwoordigers van iedere pentahelix pijler opgenomen zijn. Het doel is om geïntegreerde SECAP’s te ontwikkelen of bestaande SECAP’s te herwerken in 8 pilootgemeenten
  • het inzetten van de PentaHelix werkgroepen voor het uitvoeren van in totaal 30 acties opgenomen in de lokale SECAP’s (een gemiddelde van 6 acties per regio). Dit moet leiden tot een directe energiebesparing van 1.200 GWh/jaar, een verhoogde hernieuwbare energieproductie van 700 GWh/jaar en tot investeringen voor een bedrag van 800 miljoen €
 • het ontwikkelen van een platform waar beleidsplanners en PentaHelix werkgroepleden niet alleen goede praktijkvoorbeelden kunnen delen, maar ook allerhande materiaal zoals teksten, schema’s, data met betrekking tot uitstoot, enz. Kortom, alle gegevens die gemeenten direct kunnen gebruiken in hun SECAP-werk
  • het verbeteren van het platform en de inhoud ervan door het open te stellen voor 1) de replicatorgemeenten en 2) nationale en pan-Europese stakeholders en overheden zowel binnen als buiten de partnergebieden
  • het opnemen van voorbeelden, data, beleidsdocumenten en cijfers van minstens 10 concrete  sectoren zoals transport, landbouw, gebouwen, maritieme industrieën, zonne-energie, warmtenetten, enz. in minstens 6 talen
 • het voorzien van training in klimaatcommunicatie voor de partners en de aan hen verbonden pilootgemeenten
  • gebruik maken van de training en de bijhorende handleiding voor een hoge participatiegraad van de stakeholders en voor een kwaliteitsvolle communicatie tijdens de pentahelix stakeholdervergaderingen, workshops en conferenties
  • gebruik maken van de training en de bijhorende handleiding om kwaliteitsvol materiaal op het platform te plaatsen