Digitale Kick-Off Zet Samenwerken Centraal In Bereiken Klimaatambities

Met een digitale kick-off trapten vandaag 29 West-Vlaamse steden en gemeenten de route naar een meer klimaatbestendige samenleving af. Samen richten ze het lokaal beleid op de Europese klimaatdoelstellingen 2030.

Het nieuwste Klimaatrapport van het KMI drukt ons met de neus op de feiten: het klimaat warmt op. Indien we niets ondernemen, krijgen we tegen 2100 af te rekenen met nog meer en intensere hittegolven, droogte en felle neerslag. Met de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie schakelen heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten alvast een versnelling hoger. De ambities om verdere klimaatverandering tegen te gaan worden scherper gesteld, daarnaast wordt ook afgestemd hoe we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering die nu al zichtbaar is.

Press_release_Flemish