Print

PentaHelix sažetak

Projekt PentaHelix razvija i ispituje novi pristup integriranog više-sektorskog planiranja projekata iz područja održive energije, u horizontalnom i vertikalnom smislu, u bliskoj interakciji s ključnim dionicima iz područja energetske učinkovitosti te koristeći održiva energetska rješenja, kao što su industrija i poslovni subjekti, građevinski sektor, nevladine organizacije, akademska zajednica te građani ili relevantne udruge civilnog društva.

Cilj projekta je razviti peer-to-peer online platformu za razvoj Akcijskih planova održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plans – SECAP) koju će moći koristiti više javnih uprava prilikom udruženog planiranja i implementacije. Takav pristup će omogućiti integraciju na različitim administrativnim razinama i različitim geografskim područjima planiranja te povećati troškovnu učinkovitost tijekom cjelokupnog procesa baziranoj se na ekonomiji razmjera te užoj suradnji i razmjeni znanja i iskustava.

Što je SECAP?
SECAP je akcijski plan održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.

Akcijski plan (uključujući SEAP i SECAP) je ključni dokument koji prikazuje na koji način će potpisnik Sporazuma Gradonačelnika postići svoju viziju i ciljeve. Plan sadrži Analizu trenutnog stanja, odnosno Bazni inventar emisija (eng. Baseline Emission Inventory) vezano uz dio plana za umanjenje učinka klimatskih promjena (a koji je sadržan i u SEAP i u SECAP dokumentima); Analizu rizika i osjetljivosti vezano uz dio prilagodbe na klimatske promjene (sadržan samo u SECAPu); jasno identificirane ciljeve te planirane mjere zajedno s vremenskim okvirom, dodijeljenim odgovornostima i procijenjenim utjecajima

Regionalne Pentahelix radne grupe (eng. Task forces) će se uspostaviti u okviru ovog projekta. Članovi radnih grupa će biti predstavnici ključnih dionika i ciljanih grupa. Ove radne grupe će proširiti opseg i utjecaj SECAPa jer će omogućiti pristup vrijednim informacijama i uvidima te identificiranju potencijalnih mjera, sistematičnih rješenja te pridonijeti boljem razumijevanju pokretača i barijera za održivo društvo i održivu ekonomiju unutar svake specifične regije.

PentaHelix pristup će se testirati unutar 8 pilot općina u Norveškoj, Hrvatskoj, Belgiji, Španjolskoj i Latviji. Svaka regija je jedinstvena prema odrednicama demografije, ekonomije, urbanog razvoja, klimatskih uvjeta te industrijskoj odnosno gospodarskoj strukturi. Skupno ova pilot područja objedinjuju velik broj stanovnika te značajan potencijal za umanjenje utjecaja emisija CO2 i energetske uštede. Kako bi se dodatno osnažio utjecaj projekta, razvijena je široka replikacijska strategija i strategija diseminacije te će se prema njima odvijati aktivnosti u više zemalja unutar EU.