Print

Ciljevi

PentaHelix projekt ima za cilj osnažiti lokalne i regionalne vlasti u pronalasku inovativnih i troškovno učinkovitih pristupa za razvoj, financiranje, provedbu i poboljšanje Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plans), koji doprinose postizanju energetskih ciljeva i politika postavljenih na nacionalnoj i europskoj razini. Glavni cilj projekta je razviti inovativnu PentaHelix metodu koja će se koristiti za uključivanje i podršku vlastima na više razina, zajedno s ostalim ključnim dionicima različitih sektorima, što ima za cilj povećan razvoj i provedbu SECAPa. Projekt PentaHelix zalaže se za integriran razvoj i usredotočuje se na pet različitih grupa dionika:

 • Tijela javne uprave (lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna);
 • Industriju (zajedno s poslovnim subjektima kao što su malo i srednje poduzetništvo, obiteljska gospodarstva, trgovina itd.);
 • Akademsku zajednicu (istraživačke i obrazovne ustanove);
 • Nevladine organizacije (udruge, interesne grupe itd.),
 • Građane (vlasnike kuća, vlasnike automobila, putnike itd.)

Javni sektor je važna pokretačka sila u procesu transformacije tržišta prema kružnoj ekonomiji. Jedan od ključnih izazova ostaje povezivanje javnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kroz djelotvorno višerazinsko upravljanje, kako bi se ostvarila energetska tranzicija pokrenuta s lokalne razine uz usklađeno planiranje i provedbu energetskih projekata, kao i postizanje koherentne transformacije energetskog sustava kapitaliziranja sinergija i ekonomija razmjera.

U sklopu projekta, PentaHelix pristup će biti testiran na 8 pilot općina te repliciran u mnogo više njih, dok će dobiveni rezultati i zaključci biti preneseni ključnim ciljanim skupinama diljem Europe. Radne skupine, koje će sadržavati predstavnike svake grupe dionika (tzv. stupove pentahelixa), bit će uspostavljene u svakoj partnerskoj državi. Te radne skupine će blisko surađivati s regionalnim vlastima kako bi procijenile, razvile i provele klimatske i energetske aktivnosti za vrijeme trajanja projekta te nakon njegova završetka. U suradnji s inovacijskom mrežom organizacija Climate Action Network (http://www.caneurope.org)   i EBN-a (https://ebn.eu), partnerske regije će osigurati da Pentahelix metoda i rezultati budu preneseni diljem Europe.

Ciljevi projekta

 • Razviti inovativnu PentaHelix metodu i demonstrirati je u 5 partnerskih država, na primjeru 1-2 pilot općina unutar svake regije (ukupno 8 pilot općina). Ovo uključuje
  • Uspostavljanje i korištenje PentaHelix radnih grupa, koje će sadržavati 1-2 predstavnika svake grupe dionika s ciljem izrade ili izmijene integriranih SE(C)APa u 8 pilot općina
  • Korištenje PentaHelix radnih grupa u provedbi ukupno 30 aktivnosti opisanih u lokalnim SE(C)AP-ima (u prosjeku 6 aktivnosti unutar svake regije). Ovo će dovesti do procijenjenih izravnih ušteda energije od 1200 GWh/godišnje, povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije za oko 700 GWh/godišnje te otvoriti mogućnost za investicije u iznosu od oko 800 milijuna eura.
 • Razvoj peer-to-peer platforme gdje će dionici uključeni u planiranje, zajedno sa članovima PentaHelix radnih grupa moći dijeliti ne samo primjere dobre prakse, već i materijale kao što su podaci o emisijama, tekstove, slike i sl., koje općine mogu nadalje koristiti u izradi vlastitih SECAP-a
  • Unaprijediti platformu i njen sadržaj otvarajući je: 1)općinama replikatorima i 2) nacionalnim i paneuropskim dionicima te javnim tijelima unutar i izvan partnerskih država projekta.
  • Uključiti primjere teksta, podataka, zakonodavnih dokumenata i slika za najmanje deset sektora, kao što su transport, poljoprivreda, zgradarstvo, pomorstvo i pomorsku industriju, solarne OIE, centralizirane toplinske sustave itd. Navedeni materijali će biti prevedeni na najmanje šest jezika.
 • Osigurati obuku s posebnim fokusom na klimatski aspekt te smjernice konzorcijskim partnere i pilot općinama
  • Koristiti obuku i smjernice kako bi se osiguralo visok stupanj angažiranosti dionika te kvalitetna komunikacija na sastancima članova konzorcija i dionika, radionicama te konferencijama.
  • Koristite obuku i smjernice kako bi se osigurala visoka razina kvalitete materijala dostupnih na platformi.